Quy định về đóng số quản lý thùng xe với các loại xe tải 2015

Quy định về đóng số quản lý thùng xe với các loại xe tải

Mới đây theo thông tin mới nhất từ cục đăng kiểm Việt Nam về việc quản lý các thùng xe của xe tải vừa đưa ra quyết định.

Nhằm tăng cường an toàn trong việc quản lý sản xuất và lắp ráp thùng xe , xe cơ giới theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 của Thông tư 30/2011/TT-BGTVT và Thông tư 54/2014/TT-BGTVT, cơ sở sản xuất phải có trách nhiệm lập & cấp cho từng xe cơ giới 01 bộ hồ sơ xuất xưởng trong đó có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.Quy định này được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/7/2015.

Suzuki carry Pro thùng composite

Phạm vi áp dụng điều luật này:

Theo như những gì ghi trong  văn bản quy định này được áp dụng trong các trường hợp sau:

– Áp dụng cho tất cả các loại xe tải (Trừ ô tô VAN  ví dụ như suzuki blind Van , ô tô tải Pickup, Xe chuyên dùng)

– Các xe không phải đóng thêm số quản lý thùng xe

– Các loại xe có thùng xe được đóng từ thùng xe của ô tô cơ sở đã được đóng số quản lý thùng xe (Giữ nguyên thùng xe hoặc mật phần của thùng xe của xe cơ sở đã đóng thùng quản lý).

– Các xe có thùng xe là 1 phần kết cấu của thân xe được liên kết cố định bằng mối hàn.

Các yêu cầu về sổ quản lý thùng xe 

* Cấu trúc của sổ quản lý thùng

– Yêu cầu sổ quản lý phải có cấu trúc trùng với số khung xe ( hay còn gọi là số VIN)

– Nếu cơ sở lắp ra , đóng thùng có nhu cầu làm một quy định riêng về cấu trúc của sổ quản lý thì phải đến các cơ quan đăng kiểm Việt Nam làm thủ tục đăng ký.

* Vị trí đóng và thứ tự

– Đóng bên phải theo chiều xe tiến.

– Đóng tại những vị trí dễ đọc từ bên  ngoài của xe

– Vị trí đóng là khoảng giữa dầm dọc của thùng xe .Trong trường hợp không thể đóng đúng vị trí thì phải đăng ký với cục kiểm định Việt Nam và phải được chấp thuận.

– Các ký tự được sử dụng:Các số từ 0 đến 9 và tất cả các chữ cái ngoại trừ  (I, O và Q).

– Quy định về chiều cao của ký tự là tối thiểu 7 mm.

* Ghi nhận sổ quản lý của xe

Các trường hợp số quản lý thùng xe không trùng với số khung thì quản lý thùng phải được in vào phần ghi chú của phiếu kiểm tra chất lượng xưởng.